REGLEMENT VINTERSERIEN FOR LAG 2019/2020

Lag:
Et lag i golfserie.no`s vinterserie i simulatorgolf må bestå av to spillere samt minst en registrert reserve.
Vinterserien er for spillere med 0-54 i utendørs hcp. Laget kan være et bedriftslag eller et vennelag.
Innendørs hcp settes til 70% av utendørs hcp. Innendørs hcp justeres av Golfserie.no gjennom seriespillet.

Terminliste og simulatorleie.
Golfserie.no utformer en terminliste i forkant av seriestart. Alle matcher i golfserie.no er forhåndsbooket. Påmeldte lag plikter å spille de fastsatte matcher som er satt opp i terminlisten. Lagenes spillere betaler kr.215,- pr. person (pr.match) i seriespillet.
Hvis en spiller er medlem på Losby Golfsenter eller har andre avtaler kan man ikke påregne rabatt gjennom golfserie.no. Simulatorleie må betales av den enkelte spiller/lag ved ankomst golfsenteret. Hver match avvikles med 2,25 timer simulatorleie. 15 minutter oppvarming + 2 timer match.
Match kl.17.15-19.15 eller 19.45-21.45 Oppmøte for de som ønsker å varme opp er henholdsvis kl.17.00 og kl.19.30
Matcher som flyttes til andre dager enn oppsatt i terminlisten får kun 2 timer til match, ikke noe oppvarming.

Flytting av matcher
Lagene skal følge terminlisten som på forhånd er satt opp av Golfserie.no. Matcher kan flyttes senest 3 dager før matchen skal spilles i.h.h.t. terminlisten.
De lagene som ser at det er matcher i terminlisten de ikke har mulighet til å spille, må ta kontakt med motstander og
å avtale ny dag/tid, deretter informere Losby Golfsenter (ring Øystein på 92 86 93 80) om ny ønsket tid, samt informere Golfserie.no om ny matchtid.

Golfregler:
Ved spill på simulator gjelder golfreglene og golfens etikette.
Hvis det skulle oppstå situasjoner hvor spiller og markør ikke klarer å oppnå enighet, skal representant fra Golfserie.no eller Golfsenteret kontaktes for å avgjøre situasjonen. Eventuelt, hullet markeres på scorekortet. I henhold til reglene spilles runden ferdig. Etter endt runde skal spiller og markør gjøre det de kan for å løse situasjonen. Hvis så ikke er mulig, sendes scorekort og kort hendelsesløp til golfserie.no hvor turneringsledelsen vil ta en avgjørelse. Denne kan ikke påklages. Vi håper alle går inn for at det ikke blir nødt til å avgjøre resultater utenfor golfbanen/simulator. Vi oppfordrer alle til å se på seg selv som ambassadører for sin hjemmeklubb og at etiketten og golfreglene går hånd i hånd

Spillform:
Vinterserie ”Netto slag”. 0 – 54 hcp / Innendørs hcp = 70% av utendørs hcp ved sesongstart på hver av de to spillerne på laget. I gjennom seriespillet reguleres innendørs hcp opp og ned av Golfserie.no etter hver runde.
Gimmie på 2,44 meter.

Forklaring: spillform vinterserie – Netto slagspill
Matchene går over 9 hull, eller så langt man rekker på 2 timer
Dersom lagene ikke klarer å fullføre 9 hull, registreres resterende hull med netto par.
Nettoscore(slag) på de to spillerne til sammen avgjør resultatet.
Dersom en spiller på laget spiller under banens par (netto) må han/hun skrive seg ned i.h.h.t. golfserie.no`s innendørs hcp reglement.
Spillere med 0 -9,9 i innendørs hcp skriver seg ned 0,2 pr slag under netto par.
Spillere med 10,0-54,0 i innendørs hcp skriver seg ned 0,4 pr. slag under netto par.
Alle spillere skal skrive seg opp 0,4 pr. runde dersom han/hun får netto 4 over par eller mer.

Mix, damer, herrer i vinterserien
Lagene kan være rene damelag/herrelag, eller mixlag. Herrer spiller fra amatour og damer spiller fra ladies tee.

Poengberegning for laget i Golfserie.no vinterserien:
Seier = 2 poeng. Uavgjort = 1 poeng. Tap = 0 poeng.

Scoreforskjell golfserie.no vinterserien:
Scoreforskjellen er forskjellen i antall netto slag hos de to lagene.

Innbyrdes oppgjør/laveste hcp:
Hvis en vinner ikke kan kåres på poeng eller scoreforskjell etter endt serie, skal innbyrdes oppgjør telle. Hvis innbyrdes oppgjør var uavgjort, vinner laget med lavest snitt hcp (gjelder alle spillerne som har deltatt på laget i seriespillet).

Divisjoner og avdelinger simulatorspill:
Her er det opp i divisjoner etter fjorårets resultat. De 16 beste fra fjoråret spiller i Eliteserien og de som er rangert fra 17-32 spiller i 1 divisjon. Hvert lag får minimum seks matcher i løpet av seriespillet.

Oppmøte, starttider, forsinkelser, ombooking, W.O,
Hver match varer i max 2 timer (9 hull)
Alle matcher settes opp til følgende tider. Kl. 17.30 til 19.30 og kl. 20.00 til 22.00
Alle har mulighet til oppvarming 30 minutter før matchstart, dersom man spiller matchen i.h.h.t. terminlisten.
Hvis en match ikke er ferdigspilt innen tidsfristen, skal begge lag føre opp lagenes netto par
på de hullene som ikke ble ferdigspilt. Vinneren bli det laget som har best nettoscore (nettoslag) når lagene har spilt i 2 timer.
Dersom en eller begge spillere på laget møter mer enn 10 minutter for sent, taper laget på WO. Hvis et lag eller en av lagets spillere er for sen, men likevel er klar til å slå ut før 10 minutters regelen, får hans/hennes lag dobbel av par på disse hullene.
W.O. gir resultatet 72-80 (Gjennomsnitts resultat 2018/2019).
Lag som ikke møter til oppsatt match vil motta faktura pålydende 2,5 timer simulatorleie. Ved andre gangs WO blir laget diskvalifisert.
Videre vil laget måtte betale et administrasjonsgebyr på kr. 2.500,- ved diskvalifikasjon.

Bruk av reserve
Ved sykdom eller annen grunn som medfører at en spiller ikke kan stille, skal lagets registrerte reserve stille.

Registrering av matcher
Dersom matchen spilles utenom terminlisten, skal scorekort på skjermen tas bilde av, enten av en av spillerne i matchen eller Golfsenterets ansatte – og umiddelbart etter matchen leveres til representant fra Golfserie.no. Representanter fra Golfserie.no vil være til stede på alle matchene som spilles i.h.h.t terminlisten.

Redaksjonell omtale av lag og simulatorsenter
Representanter for golfserie.no sin redaksjon har rett til å være tilstede på golfserie.no matcher for å ta bilder og å filme. Et lag kan før seriestart reservere seg mot dette ved en skriftlig henvendelse til golfserie.no. Lagleder på hjemmelaget er pliktig å gi et muntlig referat fra matchen hvis han/hun blir kontaktet av redaksjonen.

Dispensasjoner:
Enhver dispensasjon avgjøres av turneringsledelsen i golfserie.no. Søknader om dispensasjoner skal skje skriftlig.
Hvis et lag trekker seg fra serien etter at kampoppsettet er satt opp, eller blir strøket i løpet av seriespillet p.g.a. to stk. w.o., medfører dette en stor belastning for golfserie.no, og et gebyr på kr. 2.500,- må betales av det lag som trekker seg eller blir strøket. Hvis et lag trekker seg eller blir strøket, vil ingen refusjon bli gitt til andre lag i avdelingen, selv om antall matcher blir mindre. Hvis et lag trekker seg eller blir strøket vil de andre lagene i avdelingen godskrives seier mot dette laget: 2 poeng for seier og en scoreforskjell på 73-80

Refusjon av innmeldingsavgiften
Innmeldingsavgiften refunderes ikke etter at den er betalt. Eneste unntak er hvis hele serien avlyses før seriespillet har startet.

Hvilke lag går til sluttspillet?
Vinner i hver avdeling i eliteserien går direkte til semifinale. Lagene som blir nr. to i hver avdeling i eliteserien går til kvartfinale.
Avdelingsvinnerne  i 1 divisjon går til kvartfinale.

Kvartfinale / semifinale / finale avvikles 12 og 14 oktober på Losby Golfsenter.
I semifinale og finale betaler ikke deltakerne leie av simulator.

KVARTFINALER

Dato Dag Bane  Kl.slett  Lag  Lag  Sim  Match nr
12/10 Man Ridgewood CC-back 19.45 Vinner 1 div. avd.1 2 plass Elite avd.1 1 1
12/10 Man  Ridgewood CC-back 19.45 Vinner 1 div avd.2 2 plass Elite avd.2 2 2
14/10 Ons SEMIFINALE 17.15 Vinner Elite avd.1 Vinner match 1 1 3
14/10 Ons SEMIFINALE 17.15 Vinner Elite avd.2 Vinner match 2 2 4
14/10 Ons FINALE 19.45 Vinner match 3 Vinner match 4 2 5

Premiering

Vinneren av vinterserien i simulatorgolf 2019/2020 går til ”Mesterfinalen” i Portugal i mars 2021
hvor fly t/r, opphold, bankett og 3 runder golf er dekket av Golfserie.no for laget (2 personer.)
De to beste lagene i vinterserien får pokaler/plaketter.