REGLEMENT VINTERSERIEN FOR LAG 2023/2024

Lag:
Et lag i golfserie.no`s vinterserie i simulatorgolf må bestå av to spillere samt minst en registrert reserve.
Vinterserien er for spillere med 0-54 i utendørs hcp. Laget kan være et bedriftslag eller et vennelag.
Innendørs hcp settes til 70% av utendørs hcp. Eller Trackman hcp, dersom dette er lavere enn 70% av utendørs hcp.
Innendørs hcp  justeres av Trackman systemet igjennom seriespillet.

Terminliste og simulatorleie.
Golfserie.no utformer en terminliste i forkant av seriestart. Alle matcher i golfserie.no er forhåndsbooket. Påmeldte lag plikter å spille de fastsatte matcher som er satt opp i terminlisten. Lagenes spillere betaler kr.250,- pr. person (pr. match) i seriespillet (Medlemmer på Oslo Golfsenter betaler kr. 230,- pr. person pr. match.).
Seriematchene spilles på nyeste programvare på Trackman simulatorer på Oslo Golfsenter AS (Kabelgata 39C på Økern i Oslo).
Simulatorleie må betales av den enkelte spiller/lag ved ankomst golfsenteret. Hver match avvikles med 2 timer og 30 minutters simulatorleie. 30 minutter oppvarming + 2 timer match.
Match kl.17.30-19.30 eller 20.00-22.00 Oppmøte for de som ønsker å varme opp er henholdsvis kl.17.00 og kl.19.30
Matcher som flyttes til andre dager enn oppsatt i terminlisten får kun 2 timer til match, ikke noe oppvarming.

Flytting av matcher
Lagene skal følge terminlisten som på forhånd er satt opp av Golfserie.no. Matcher kan flyttes senest 24 timer før matchen skal spilles i.h.h.t. terminlisten.
De lagene som ser at det er matcher i terminlisten de ikke har mulighet til å spille, må ta kontakt med motstander og
å avtale ny dag/tid på Oslo Golfsenter AS (24 200 800).

Golfregler:
Ved spill på simulator gjelder golfreglene og golfens etikette.
Hvis det skulle oppstå situasjoner hvor spiller og markør ikke klarer å oppnå enighet, skal representant fra Golfserie.no eller Golfsenteret kontaktes for å avgjøre situasjonen. Eventuelt, hullet markeres på scorekortet. I henhold til reglene spilles runden ferdig. Etter endt runde skal spiller og markør gjøre det de kan for å løse situasjonen. Hvis så ikke er mulig, sendes scorekort og kort hendelsesforløp til golfserie.no hvor turneringsledelsen vil ta en avgjørelse. Denne kan ikke påklages. Vi håper alle går inn for at det ikke blir nødt til å avgjøre resultater utenfor golfbanen/simulator. Vi oppfordrer alle til å se på seg selv som ambassadører for sin hjemmeklubb og at etiketten og golfreglene går hånd i hånd

Spillform:
Vinterserie ”Netto slag”. 0 – 54 hcp / Trackman hcp Innendørs hcp eller 70% av utendørs hcp ved sesongstart på hver av de to spillerne på laget. I gjennom seriespillet reguleres innendørs hcp opp og ned av Trackman appen.
Gimmie på 2,44 meter.

Maksimum antall slag
Har du ikke fått ballen opp i hullet på dobbel par +1 (altså 7,9 og 11 slag) så plukker man opp ballen og får da dobbel par +1 som score på hullet.
Dersom man skulle slå flere slag (over dobbel par +1) på et hull, blir dette justert av administrasjonen i etterkant.

Forklaring: spillform vinterserie – Netto slagspill
Matchene går over 9 hull, eller så langt man rekker på 2 timer
Dersom lagene ikke klarer å fullføre 9 hull, registreres resterende hull med netto par.
Nettoscore(slag) på de to spillerne til sammen avgjør resultatet.

Mix, damer, herrer i vinterserien
Lagene kan være rene damelag/herrelag, eller mixlag. Herrer spiller fra amatour og damer spiller fra ladies tee.

Poengberegning for laget i Golfserie.no vinterserien
Seier = 2 poeng. Uavgjort = 1 poeng. Tap = 0 poeng.

Scoreforskjell golfserie.no vinterserien
Scoreforskjellen er forskjellen i antall netto slag hos de to lagene.

Innbyrdes oppgjør/laveste hcp
Hvis en vinner ikke kan kåres på poeng eller scoreforskjell etter endt serie, skal innbyrdes oppgjør telle. Hvis innbyrdes oppgjør var uavgjort, vinner laget med lavest snitt hcp (gjelder alle spillerne som har deltatt på laget i seriespillet).

Divisjoner og avdelinger simulatorspill
Her er det opp i divisjoner etter fjorårets resultat. De 8 beste fra fjoråret spiller i Eliteserien og de som er rangert fra 9-24 spiller i 1 divisjon osv.
Hvert lag får 6-7 matcher i løpet av seriespillet.

Oppmøte, starttider, forsinkelser, ombooking, W.O,
Hver match varer i max 2 timer (9 hull)
Alle matcher settes opp til følgende tider. Kl. 17.30 til 19.30 og kl. 20.00 til 22.00
Alle har mulighet til oppvarming 30 minutter før matchstart, dersom man spiller matchen i.h.h.t. terminlisten.
Hvis en match ikke er ferdigspilt innen tidsfristen, skal begge lag føre opp lagenes netto par
på de hullene som ikke ble ferdigspilt. Vinneren bli det laget som har best nettoscore (nettoslag) når lagene har spilt i 2 timer.
Dersom en eller begge spillere på laget møter mer enn 10 minutter for sent, taper laget på WO. Hvis et lag eller en av lagets spillere er for sen, men likevel er klar til å slå ut før 10 minutters regelen, får hans/hennes lag dobbel av par på disse hullene.
W.O. gir resultatet 72-80.
Lag som ikke møter til oppsatt match vil motta faktura pålydende 2,5 timer simulatorleie. Ved andre gangs WO blir laget diskvalifisert.
Videre vil laget måtte betale et administrasjonsgebyr på kr. 2.500,- ved diskvalifikasjon.
Lag som trekker seg fra seriespillet etter at serien har startet, vil  motta et gebyr på kr.1.000, da dette skaper mye arbeide for administrasjonen.

Bruk av reserve
Ved sykdom eller annen grunn som medfører at en spiller ikke kan stille, skal lagets registrerte reserve stille.

Redaksjonell omtale av lag 
Representanter for golfserie.no sin redaksjon har rett til å være tilstede på golfserie.no matcher for å ta bilder og å filme. Et lag kan før seriestart reservere seg mot dette ved en skriftlig henvendelse til golfserie.no. Lagleder på hjemmelaget er pliktig å gi et muntlig referat fra matchen hvis han/hun blir kontaktet av redaksjonen.

Dispensasjoner:
Enhver dispensasjon avgjøres av turneringsledelsen i golfserie.no. Søknader om dispensasjoner skal skje skriftlig.
Hvis et lag trekker seg fra serien etter at kampoppsettet er satt opp, eller blir strøket i løpet av seriespillet p.g.a. to stk. w.o., medfører dette en stor belastning for golfserie.no, og et gebyr på kr. 2.500,- må betales av det lag som trekker seg eller blir strøket. Hvis et lag trekker seg eller blir strøket, vil ingen refusjon bli gitt til andre lag i avdelingen, selv om antall matcher blir mindre. Hvis et lag trekker seg eller blir strøket vil de andre lagene i avdelingen godskrives seier mot dette laget: 2 poeng for seier og en scoreforskjell på 72-80

Refusjon av innmeldingsavgiften
Innmeldingsavgiften refunderes ikke etter at den er betalt. Eneste unntak er hvis hele serien avlyses før seriespillet har startet.

Hvilke lag går til sluttspillet?
De to beste i eliteserien går direkte til sluttspil.
Avdelingsvinnerne i 1 divisjon går til kvartfinale.
Avdelingsvinnerne i 2 divisjon går til 8 dels finale.

 

Vinneren av vinterserien i simulatorgolf 2021/2022 går til ”Mesterfinalen” i Spania i oktober 2024
hvor fly t/r, opphold, bankett og 3 runder golf er dekket av Golfserie.no for laget (2 personer.)
De to beste lagene i vinterserien får pokaler/plaketter.