Simulatorinnstillinger

Under finner du innstillingene vi bruker i golfserie.no på Trackman simulatorene.
Damer spiller alltid fra den korteste tee 4400m-4700m (vanligvis rødt). Herre spiller fra forskjellige Teesteder på hver bane. Banens lengde for herrer skal være 5.500m-5800m.

Velg settings og deretter følgende:
Innstillinger GAME

Velg settings og deretter følgende:
Innstillinger COURSE