Det var opprinnelig satt opp Srixon Tour de Golf runde både på Nes og Holtsmark søndag den 17 august. Runden på Nes flyttes til lørdag 9 august, slik at det blir
mulig å spille begge dager for de som måtte ønske dette.
Du kan melde deg på tuneringen på Nes den 9 august her